2010. december 30., csütörtök

Arcaim

*

Ezeket a képeket a 70-es évek eleje és a 80-as évek eleje között készítettem. Bár már máshol fenn vannak, ide is felteszem őket. Részint, mert fontosnak tartom őket, másrészt, mert a digitális változatokon valamelyest javítottam. (Persze, még így is az eredeti, papír kópia az igazi.)


*

2010. december 13., hétfő

Nyáridéző

*


A kilátástalanul szürke, szomorú időben jó visszanézni a régebbi, nyári felvételeket. Ezek a képek még 2008. júliusában és augusztusában készültek a Szentendrei-szigeten. És milyen jó meleg volt ...

Páternoszter, avagy a közönséges bakszakáll bimbóján fiatal bodobácsok grasszálnak:
Ilyen a bakszakáll virága augusztusban, kinyílt állapotban:
*

2010. december 5., vasárnap

Némi „Black & White” 2. (Kötött pálya)

*


Valamikor a 80-as években arról álmodoztunk, milyen jó is lenne szabadon élni: amikor senki nem mondja meg, miként kell gondolkodni; bármikor, bárhova lehet utazni; ha a tehetség döntene, nem a párttitkár. Úgy, hogy a politika nem telepedne rá mindenre, nem lenne elvárt a részvétel a „szabad pártnapon” vagy az április 4-i felvonuláson; amikor a szakmai előbbrejutásért nem kellene úgy tenni, mintha …

Némelyik, az adott valóságtól elrugaszkodott közgazdász még azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy azok a vállalatok fejlődhessenek, amelyek korszerű, a piacokon sikeres terméket gyártanak, ne a kijáróemberek pártkapcsolatai döntsenek a beruházási, fejlesztési lehetőségekről. Mert az a megyei párttitkár volt a sikeres, amelyik az éppen emelkedő csillagú Központi Bizottsági vagy főleg Politikai Bizottsági taggal ápolt jó kapcsolatot. Aki jó időben, jó elvtársat tudott meghívni egy jó kis vadászatra.

A nagy rendszer, a „szocialista világrendszer” mozdíthatatlan volt. Egyes pártvezetők, a már valamivel enyhültebb időkben cinikus módon utaltak is a „geopolitikai helyzetre”. A belső rendszer pedig a kapcsolatok mentén működött.

A kisember is ebben a koordinátarendszerben igyekezett lavírozni. A siker kulcsa az alkalmazkodás, kapcsolat, a jó összeköttetés volt. Ekkortájt született a szép új magyar szó: a kibulizni, megbulizni. Megfelelő kapcsolattal az áruhiány ellenére építőanyaghoz jutni, elérni az engedélyt a lakáscserére, soronkívüliséget szerezni a Trabant vagy a Lada vásárlásához. (Vagy a másik mód: ismertem valakit, aki úgy jutott lakáshoz, hogy a férje belépett a munkásőrségbe.)

(Ezzel az alkalmazkodással végeredményben elfogadták és tovább működtették a rendszert. Majdnem ugyanúgy, mint Tarr Béla felejthetetlen és iszonyatos jelenetében – a Családi tűzfészekben – a cigánylány, mikor az őt megerőszakoló két férfival utána együtt itta a sört a kocsmában.)

Manapság az a vállalat a sikeres, amelyik így vagy úgy elnyeri az állami megrendeléseket, hozzájut a pályázati forrásokhoz. Ugyanúgy a kapcsolat a fontos. A hatalom és a gazdaság feudalisztikus összefonódása. A szisztéma tulajdonképpen alig változott, csak részben más síkra terelődött.

A pálya, a sínek rögzítése mozdíthatatlanná rozsdásodott. Látszólag van lehetőség nyugat felé, Európa felé elkanyarodni, de a váltó is összerohadt, benőtte a gaz.

Ezt a sorozatot 1982. májusában készítettem, de ma is készülhetett volna.

*

2010. december 2., csütörtök

Némi „Black & White” (A lépcső)

*


Valaki hiányolta, hát akkor legyenek képek …

Ezt a sorozatot 1981.-ben készítettem.

Akkortájt is nagy nemzeti egyetértés volt, a Párt, mint élcsapat vezetésével építettük a fejlett szocializmust. Akkor is voltak fontos megnyilatkozások, bár nem volt kötelező bekeretezve kifüggeszteni. Viszont minden nagyvárosban állt egy Lenin szobor. Jobbára felemelt jobb kezével mutatott a távoli jövőbe, mert Pártunk jelszava az volt: „Tovább a lenini úton!”
Akkor is minden az emberek érdekében történt, csak akkor úgy fogalmazták ezt meg, hogy minden hatalom a dolgozó népé. A dolgozó nép pedig azt tette, azt tehette, amit a választásokon teljhatalmat nyert egy szem vezető párt feladatául rá kirótt vagy az un. demokratizálási folyamat eredményeként megengedett.

Valahogy úgy érzem, ezt a képsorozatot érdemes ismét megmutatnom.
*