2023. szeptember 23., szombat

Jelszavak, pártok - baloldal?

Katt a képre + F11 


Vannak elcsépelt és félreértett mondatok, kifejezések. Meg jelszavak.

Gyakran idézik és szinte mindig hibásan Bibó mondatát, miszerint a demokrata nem fél. Holott Bibó nem a félelem nélküliséget tekintette a demokrata jellemzőjének. A kelet-európai kisállamok nyomorúsága c. művében így fogalmazott: ”Demokratának lenni mindenekelőtt annyit tesz, mint nem félni: nem félni a más véleményűektől, a más fajúaktól, a forradalomtól, az összeesküvésektől, az ellenség ismeretlen gonosz szándékaitól, a lekicsinyléstől …”

Ugye, hogy mást jelent!

Pár sorral később azt írja, Közép- és Kelet-Európa országai nem voltak kész, érett demokráciák és a fenti félelmek eredménye „a közszabadságok megkurtítása, a cenzúra, az ellenség »bérenc«-einek, az »áruló«-nak a keresése, a mindenáron való rendnek vagy a rend látszatának s a nemzeti egységnek a szabadság rovására való erőltetése …”      

Ismerősnek tűnik?

 

De valójában nem erről akarok most beszélni, hanem egy másik közkeletű félreértésről. A helyzet félreértése, félreértelmezése súlyosan bénítja a közéletet, főleg, ha az szándékos.

Parászka Boróka hívta fel a figyelmet Kőszeghy Ferenc HVG-ben megjelent írására. Ebben Kőszeghy a baloldal politikai vámpírjainak nevezi az értelmiségi találkozókon ágáló, a 2010 előtti világ különböző politikai formációkhoz köthető tagjait, akik úgymond ezzel a tevékenységgel a baloldali politizálás elől szívják el az erőt.  

Ezt én kiegészíteném azzal, hogy legalább ennyire, ha nem még inkább káros, a magukat baloldaliként definiáló pártok tevékenysége, sőt, egyáltalán a léte. Mert mi az, hogy baloldal? Mi jellemez egy baloldali pártot? Kőszeghy példaként említi a múlt század eleji Német Szociáldemokrata Pártot, amelyik egy kvázi ellentársadalmat hozott létre „belső segítségnyújtással, önálló szabadidős, sport és kulturális intézményekkel, sőt önálló kultúrával, … És mindemellett folyamatos volt e tagok politikai képzése, hogy mindazok, akik egy jobb élet reményében csatlakoztak, segíthessék ennek az életnek a kivívását, megvédését, kiterjesztését.”

Létezik Magyarországon ilyen törekvés? A magyarországi, baloldaliként definiált pártok közül melyikre lehetne ezt elmondani?

A magukat baloldalinak nevező pártok egymással és saját belső problémáikkal vannak elfoglalva. No, meg zajlik az egok harca. A kormánypárt farvizén próbálnak előrejutni: tevékenységük a kormány intézkedéseire, a Fidesz egyes akcióira, botrányaira adott válaszban merül ki. Meg abban, hogy a Fidesszel versenyezve milyen újabb hangzatos jelzős szerkezetet aggassanak a másikra. És persze – mivel önálló gondolatuk, saját, tömegeket megmozgató akciójuk nincs – ha feltűnik egy tiltakozó mozgolódás vagy mozgalom, rögvest rárepülnek, főleg, ha ez média megjelenést is eredményezhet a számukra. (Lásd pl. a CEU tüntetések vagy a „Rabszolga törvény” elleni tüntetéssorozat, ami aztán a „fehér sapkás” párt-amazonok fellépése után be is fulladt.)      

A jelszavakon kívül átfogó jövőképpel, vízióval, alternatívával nem találkozhatunk.

Az átlagember, a közvélemény velük azonosítja a „baloldalt”. Csoda, ha hideg futkos a magyar választópolgár hátán, ha meghallja, baloldal? Érthető, ha a peremre került, hátrányba szorított rétegek nem érzik magukénak. Ezért mondom azt, hogy ezek a pártok vámpír módjára elszívják a lehetőséget a lecsúszott, a leszakadó rétegeknek reményt nyújtó valóban baloldali formáció(k)tól.           

Baloldali indíttatású elméleti, tudományos műhelyek léteznek, de ezek értelemszerűen nem érik el a lakosság széles rétegeit.

Működnek ugyan aktív, a legelesettebbek képviseletét, segítését, oktatását felvállaló és végző civil csoportok, melyek a baloldal csíráinak nevezhetők: „A város mindenkié” alakult elsőként 2008-ban, majd ebből nőtt ki a „Utcáról Lakásba Egyesület”, az „Utcajogász Egyesület” és a „Közélet Iskolája”, de ők, bár tiszteletre méltó elánnal, szisztematikusan építkeznek, egyelőre alig vehetők észre a széles nyilvánosság számára.

A napi hírekben nem ők szerepelnek, hanem az, melyik „baloldali” párt szipkázott át újabb tagokat vagy mit nyilatkozott valamelyik aktuális ügyről. Ezért nevezem ezzel az átvett kifejezéssel elsősorban őket a politika, a közélet vámpírjainak.

 

A fenti képet a Város Mindenkié lakásmenetén készítettem 2014-ben.


Nincsenek megjegyzések: